Şemseddîn Ziya Bey

Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Şemseddîn Ziya Bey
Makâmı: Sûzidil makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ey gonca açıl zevkini sür fasl-ı bahârın
Ben bülbülüyüm sen gülüsün bağ-ı mesârın
Gûş eyle nevâ-yı dilini gamlı hezârın
Ben bülbülüyüm sen gülüsün bağ-ı mesârın

Türkçe karşılığı

Ey sevgili, açıl, bahar mevsiminin zevkini yaşa.
Ben bağların, bahçelerin bülbülüyüm, sen ise gülüsün.
Gamlı bülbülün gönül sesine kulak ver.
Ben, bağların, bahçelerin bülbülüyüm, sen ise gülüsün.

Video yorumları

Mediha Demirkıran

Zeki Müren

Tülin Yakarçelik

Muazzez Abacı

Bekir Sıdkı Sezgin

Emel Sayın

Güzin Değişmez

Mustafa Sağyaşar

Gönül Akkor

Notası

Ey gonca açıl zevkini sür fasl-ı bahârın notası

Bir yanıt yazın