Muâllim İsmail Hakkı Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Muâllim İsmail Hakkı Bey
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ey mehlikâ, ey gül-beden
Mahv-oldu cismim, nâleden
Bu iltifâtsızlık, neden?
Küstüm sana, gayetle ben

Hüsnü güzel, bir nevcivân
Hiç görmemiş, çeşm-i cihân
Âşık olur, gören, hemân
Varsa eşi, işte, meydan

Türkçe karşılığı

Ey ay yüzlü, gül vücutlu güzel, feryat etmekten tükendim.
Neden bana lûtufta bulunmuyorsun?
Sana çok darıldım.
Öyle güzel bir sevgili ki böylesini dünyâ görmemiştir.
Gören hemen âşık olur.
Bir eşi daha varsa, işte meydan.

Video yorumları

Nesrin Körükçü ve Çetin Körükçü

Nesrin-Çetin KÖRÜKÇÜ-Ey Mehlika Ey Gülbeden (POTBORİ) (HİCAZ)R.G

Nurten Sürelsan

Nurten Sürelsan - Ey mehlika ey gül beden

Notası

Ey mehlikâ, ey gül-beden notası

Bir yanıt yazın