Eserin künyesi

Bestecisi: Şevki Bey
Güfte şairi: Recâizâde Mahmut Ekrem
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Firâkınla zâlim harâb oldu can
El aman, el aman, el aman, el aman
Nedir cürmüm ey yâr-ı mihribân
El aman, el aman, el aman, el aman

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı SEZGİN-Firâkınla Zâlim Harâb Oldu Can (HİCAZ)R.G.

Ayşe Taş

Ayşe TAŞ-Firâkınla Zâlim Harâb Oldu Can (UŞŞAK)R.G.

Sevim Tanürek

Sevim TANÜREK-Firâkınla Zâlim Harâb Oldu Can (HİCAZ)R.G.

Ahmed Şâhin

Firakınla zalim harab oldu cân Hicaz Şarkı

Notası

Firâkınla zâlim harâb oldu can notası

Bir yanıt yazın