Eserin künyesi

Bestecisi: Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Güfte şairi: Yahyâ Nazîm Efendi
Makâmı: Bestenigâr makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Gayrıdan bulmaz teselli sevdigim a canım
Sendedir dîvâne gönlüm sendedir a canım
Âşıkım eyle tecellî sevdiğim aman
Sendedir dîvâne gönlüm sendedir a canım

Video yorumları

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Gayrıdan bulmaz teselli sevdiğim - Alâeddin Yavaşca

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Gayrıdan bulmaz teselli sevdigim

Elif Güreşçi

Elif GÜREŞÇİ-Gayrıdan Bulmaz Teselli Sevgilim (BESTENİGAR)R.G.

Orhan Saygıcı

Orhan SAYGICI-Gayrıdan Bulmaz Teselli Sevgilim (BESTE NİGAR)R.G.

Alper Diler

Alper DİLER-Gayrıdan Bulmaz Teselli Sevgilim (BESTE NİGAR)R.G.

Notası

Gayrıdan bulmaz teselli sevdigim a canım notası - 2
Gayrıdan bulmaz teselli sevdigim a canım notası - 3

Gayrıdan bulmaz teselli sevdigim a canım notası - 1

Bir yanıt yazın