Gayrıdan bulmaz teselli sevdigim a canım şarkısı

Sözleri

Gayrıdan bulmaz teselli sevdigim a canım
Sendedir dîvâne gönlüm sendedir a canım
Âşıkım eyle tecellî sevdiğim aman
Sendedir dîvâne gönlüm sendedir a canım

Eserin künyesi

Beste: Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Güfte: Yahyâ Nazîm Efendi
Makam: Bestenigâr makamı
Usûl: Ağır aksak usûlü
Form: Şarkı formu

Video yorumları

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Gayrıdan bulmaz teselli sevdiğim - Alâeddin Yavaşca

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Gayrıdan bulmaz teselli sevdigim

Elif Güreşçi

Elif GÜREŞÇİ-Gayrıdan Bulmaz Teselli Sevgilim (BESTENİGAR)R.G.

Orhan Saygıcı

Orhan SAYGICI-Gayrıdan Bulmaz Teselli Sevgilim (BESTE NİGAR)R.G.

Alper Diler

Alper DİLER-Gayrıdan Bulmaz Teselli Sevgilim (BESTE NİGAR)R.G.

Notası

Gayrıdan bulmaz teselli sevdigim a canım notası

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...