Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Makâmı: İsfahân makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Gel ey rûh-i revân melek-sîmâtım
Harâm olsun bana sensiz hayâtım
Senindir kişver-i cân-ü gönül çün
Harâm olsun bana sensiz hayâtım

Video yorumları

Gizem Nur CopçuoğluTanbur taksimi: Hasan Kiriş

Faruk Salgar

Notası

Gel ey rûh-i revân melek-sîmâtım notası

Bir yanıt yazın