Eserin künyesi

Bestecisi: Ahmet Çağan
Makâmı: Uşşak makâmı
Usûlü: Sofyan usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Gel Kalender’de safâyâb olalım mey çekelim
Gül açıldıkça, su aktıkça, peyâpey çekelim
Hay huyunda koyup âlemi hey hey çekelim
Gül açıldıkça, su aktıkça, peyâpey çekelim

Video yorumları

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alâeddin YAVAŞÇA-Gel Kalender'de Safâyâb Olalım Mey Çekelim (UŞŞAK)R.G.

Rızâ Rit

Rıza Rit┃Gel Kalender’de safâyâb olalım mey çekelim

Aytaç Ergen

Aytaç ERGEN-Gel Kalender'de Safâyâb Olalım Mey Çekelim (Tanbur Tak.)(UŞŞAK)R.G.

Cengizhan Sönmez

Cengizhan SÖNMEZ-Gel Kalender'de Safâyâb Olalım Mey Çekelim (UŞŞAK)R.G.

Notası

Gel Kalender'de safâyâb olalım mey çekelim notası - 1
Gel Kalender'de safâyâb olalım mey çekelim notası - 2

Bir yanıt yazın