Hacı Sâdullah Ağa

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Sâdullah Ağa
Güfte şairi: Enderûnî Vâsıf
Makâmı: Hicazkâr makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Gel, seninle yârın, ey serv-i revân
Olalım mahfîce, Göksu’ya revân
Dîde-i ağyârdan, olup da nihân
Olalım mahfîce, Göksu’ya revân

Türkçe karşılığı

Ey servi boylu sevgili, gel seninle yarın gizlice Göksu’ya gidelim.
Dost olmayan gözlerden gizlenip, kimseye sezdirmeden Göksu’ya gidelim.

Video yorumları

Özdal Orhon

Özdal Orhon - Gel seninle yarın ey serv-i revan

Mediha Demirkıran

Mediha Demirkıran - Gel seninle yârın ey serv-i revân

Tülin Yakarçelik

Gel seninle yarın ey serv i revan Tülin Yakarçelik

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı SEZGİN-Gel Seninle Yarın Ey Serv-i Revan (HİCAZKÂR)R.G.

Notası

Gel, seninle yârın, ey serv-i revân notası - 1
Gel, seninle yârın, ey serv-i revân notası - 2

Bir yanıt yazın