Görsem seni doyunca

Eserin künyesi

Beste: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Güfte: Mahfî
Makam: Rast makâmı
Usûl: Düyek usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Görsem seni doyunca
Doyunca görsem seni
Sevdin seni ben cânâ
Cânâ ben seni sevdim
Gel gül yüzlü cânân
Gel etme çeşmim giryân
Seninle bir gece olalım nihân
Kaçma ey perî sen söyle kiminsin
Sen benim misin söyle aman aman

Video yorumları

Ali Rızâ Köprülüleroğlu

Ali Rıza KÖPRÜLÜLEROĞLU-Görsem Seni Doyunca (RAST)R.G.

Mediha Şen Sancakoğlu

Mediha ŞEN SANCAKOĞLU-Görsem Seni Doyunca (Ud Tak.) (RAST)R.G.

Alâeddin Şensoy

Alaeddin Şensoy - GÖRSEM SENİ DOYUNCA

Esma Başbuğ

Esma BAŞBUĞ-Görsem Seni Doyunca (RAST)R.G.

Müzehher Güyer

Müzehher GÜYER-Görsem Seni Doyunca (RAST)R.G.

Notası

Görsem seni doyunca notası

Yorumunuz