Eserin künyesi

Bestecisi: Refik Fersan
Güfte şairi: Yusuf Ziya Ortaç
Makâmı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Gözlerin mavi mine
Vuruldum perçemine
Aşkın beni çevirdi
Aslı’nın Kerem’ine

Nakarat:
Köyün dilberi, dilberi
Çok sevdim seni

Aç şu perçemlerini
Böyle istemem seni
Sevdiğime kızdınsa
Geriye al buseni

Video yorumları

Mediha Şen Sancakoğlu

Mediha ŞEN SANCAKOĞLU-Gözlerin Mavi Mine Vuruldum Perçemine (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Gül Yazıcı

Gül YAZICI-Gözlerin Mavi Mine Vuruldum Perçemine (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

İbrâhim Suat Erbay

İbrahim Suat Erbay- Gözlerin mavi mine vuruldum perçemine

Notası

Gözlerin mavi mine notası

Bir yanıt yazın