Harâb oldu yerim yurdum otağım

Eserin künyesi

Besteleyen: Şevki Bey
Sözünü yazan: Ahmet Rif’at Bey
Makamı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Aksak ve Curcuna usûlleri
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Harâb oldu yerim yurdum otağım
Gözüm yaşı ile söndü ocağım
Karardı bahtıma döndü çerâğım
Gülüm soldu yıkıldı nahl-i bâğım
Felek bu gülşenin gâyrı safâsı
Senin olsun bana yok iktizâsı

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Harab oldu yerim yurdum otağım

Alper Diler

Alper DİLER-Harâb Oldu Yerim Yurdum Otağım (Viyolonsel.Tak.) (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Hasan Eylen

HASAN EYLEN - Harab Oldu Yerim Yurdum Otağım

Notası

Harâb oldu yerim yurdum otağım notası - 1
Harâb oldu yerim yurdum otağım notası - 2

Yorumunuz