Eserin künyesi

Bestecisi: Nevres Paşa
Güfte şairi: Ethem Pertev Paşa
Makâmı: Uşşak makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Hasretle bu şeb gâh uyudum gâhi uyandım
Hep ol meh’i andım
Eğlence edip hâb-ı hayâli oyalandım
Tâ subh’a dayandım
Kan ağladım içtikçe mey’i bezm-i firâkı
Bî minnet-i sâkî
Peymâne gibi gâhi dolup gâhi boşandım
Her renge boyandım

Video yorumları

Özdal Orhon

Hasretle bu şeb gâh uyudum gâh uyandım

Nesrin Sipâhi

Nesrin Sipahi - Hasretle bu şeb gâh uyudum gâhi uyandım

İnci Çayırlı

İnci Çayırlı - Hasretle bu şeb gâh uyudum gâhi uyandım

Münip Utandı

Münip Utandı - Hasretle Bu Şeb Gah Uyudum (Official Video)

Mediha Şen Sancakoğlu

MEDİHA ŞEN SANCAKOĞLU -Hasretle Bu Şeb Gâh Uyudum Gâh i uyandım & Ud Taksimi

Ahmed ŞahinMurat Irkılata ve Mehmet Kemiksiz (Tanbur taksimi: Dr. Murat Sâlim Tokaç)

Uşşak Divan - Hasretle bu şeb gâh uyudum gâhi uyandım #GönülMakamı

Notası

Hasretle bu şeb gâh uyudum gâhi uyandım notası - 1
Hasretle bu şeb gâh uyudum gâhi uyandım notası - 2

Bir yanıt yazın