Mehmet Baha Pars

Eserin künyesi

Bestecisi: Mehmet Baha Pars
Güfte şairi: Abdülhak Hamit Tarhan
Makâmı: Rast makâmı
Usûlü: Serbest usûlü
Formu: Gazel formu

Sözleri

Her yer karanlık pür-nûr o mevkî
Mağrip mi yoksa makber mi yâ Râb
Yâ habgâh-ı dilber mi yâ Râb
Rüya değil ayniyle vâkî

Kabri çiçekten bir türbe olmuş
Dönmüş o türbe bir haclegâhe
Bir haclegâhe dönmüşse türben
Aç koynunu aç maşukânım ben

Video yorumları

Hamiyet Yüceses

Bülent Ersoy

Hâfız Burhan Sesyılmaz

Kevser Tanrıkut

Melihat Gülses

Notası

Her yer karanlık pür-nûr o mevkî notası

Bir yanıt yazın