Her yer karanlık pür-nûr o mevkî

Eserin künyesi

Beste: Mehmet Baha Pars
Güfte: Abdülhak Hamit Tarhan
Makam: Rast makâmı
Usûl: Serbest
Form: Gazel formu

Sözleri

Her yer karanlık pür-nûr o mevkî
Mağrip mi yoksa makber mi yâ Râb
Yâ habgâh-ı dilber mi yâ Râb
Rüya değil ayniyle vâkî

Kabri çiçekten bir türbe olmuş
Dönmüş o türbe bir haclegâhe
Bir haclegâhe dönmüşse türben
Aç koynunu aç maşukânım ben

Video yorumları

Hamiyet Yüceses

Hamiyet Yüceses - Her Yer Karanlık (Makber)

Bülent Ersoy

Bülent Ersoy - Makber [Canlı]

Hâfız Burhan Sesyılmaz

Makber-Hafız Burhan'ın Sesinden

Kevser Tanrıkut

Kevser TANRIKUT-Her Yer Karanlık Pür-nûr O Mevkî (RAST)R.G.

Melihat Gülses

Melihat Gülses - Makber (Official Video)

Notası

Her yer karanlık pür-nûr o mevkî notası

Yorumunuz