Hâfız Yusuf Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hâfız Yusuf Efendi
Makâmı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Kaldı yollarda bu şeb âşıkının dîdeleri
Anlaşıldı yok imiş sende sadâkat eseri
Dil-pesendim bu mudur ehl-i vefânın hüneri
Anlaşıldı yok imiş sende sadâkat eseri

Türkçe karşılığı

Âşığının gözleri, bu gece yollarda kaldı.
Anlaşıldı, sende sadakatin zerresi yokmuş.
Gönlümün bağendiği, vefalı olanın hüneri bu mudur?
Anlaşıldı, sende sadakatin zerresi yokmuş.

Video yorumları

Zeki Müren

Zeki Müren - Kaldı yollarda bu şeb aşıkının dideleri

Muazzez Abacı

Muazzez Abacı - Kaldı yollarda bu şeb aşıkının dideleri

Sevim Tanürek

Sevim Tanürek - Kaldı yollarda bu şeb aşıkının dideleri

Behiye Aksoy

Behiye Aksoy - Kaldı yollarda bu şeb aşıkının dideleri

Alâeddin Şensoy

Alaeddin Şensoy - Kaldı yollarda bu şeb aşıkının dideleri

Elif Güreşçi

Elif GÜREŞÇİ-Kaldı Yollarda Bu Şeb (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Notası

Kaldı yollarda bu şeb âşıkının dîdeleri notası

Bir yanıt yazın