Kaldı yollarda bu şeb âşıkının dîdeleri

Eserin künyesi

Besteleyen: Hâfız Yusuf Efendi
Sözünü yazan: Bilinmiyor
Makamı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Kaldı yollarda bu şeb âşıkının dîdeleri
Anlaşıldı yok imiş sende sadâkat eseri
Dil-pesendim bu mudur ehl-i vefânın hüneri
Anlaşıldı yok imiş sende sadâkat eseri

Türkçe karşılığı:
Âşığının gözleri, bu gece yollarda kaldı.
Anlaşıldı, sende sadakatin zerresi yokmuş.
Gönlümün bağendiği, vefalı olanın hüneri bu mudur?
Anlaşıldı, sende sadakatin zerresi yokmuş.

Video yorumları

Zeki Müren

Zeki Müren - Kaldı yollarda bu şeb aşıkının dideleri

Muazzez Abacı

Muazzez Abacı - Kaldı yollarda bu şeb aşıkının dideleri

Sevim Tanürek

Sevim Tanürek - Kaldı yollarda bu şeb aşıkının dideleri

Behiye Aksoy

Behiye Aksoy - Kaldı yollarda bu şeb aşıkının dideleri

Alâeddin Şensoy

Alaeddin Şensoy - Kaldı yollarda bu şeb aşıkının dideleri

Elif Güreşçi

Elif GÜREŞÇİ-Kaldı Yollarda Bu Şeb (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Notası

Kaldı yollarda bu şeb âşıkının dîdeleri notası

Yorumunuz