Tanbûrî Ali Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Tanbûrî Ali Efendi
Güfte şairi: Nevres Bey
Makâmı: Sûzidil makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Ağır semâî formu

Sözleri

(Ah) Kani yâd-ı lebinle hûn-i dil nûş ettiğim demler
Hezarân bülbülü nâleme hâmûş ettiğim demler
(Ah) Yanar ateşlere âram-ü sabrım yâ’da geldikçe
Seni mest eyleyip ey gül derâgûş ettiğim demler

Terennüm:
Ah o demler hep hayâl oldu acep bilmem ne hâl oldu
Yüzün görmek bile hattâ bana emr-i muhâl oldu
Alıp etrafımı hayret cihandan eyledim nefret
Harâb ender hârab oldum yeter gayri yeter hasret

Türkçe karşılığı

Hani, dudaklarının hayaliyle gönlümden akan kanı içtiğim zamanlar?
Hani, yüzlerce bülbülü çığlıklarımla susturduğum zamanlar?
Sevgilinin hayali hatırıma geldikçe rahatım ve sabrım ateşler içinde kalır.
Ey sevgili, hani, seni kendinden geçirip kollarımın arasına aldığım zamanlar?

Video yorumları

Ayla Büyükataman

Ayla Büyükataman - Kani yâd-ı lebinle hûn-i dil nûş ettiğim demler

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Kani yâd-ı lebinle hûn-i dil nûş ettiğim demler

Nesrin Sipâhi

Nesrin Sipahi - Kani yâd-ı lebinle hûn-i dil nûş ettiğim demler

Mülkiye Toper

Mülkiye Toper - Kani yâd-ı lebinle hûn-i dil nûş ettiğim demler

Ayla Büyükataman

Ayla Büyükataman - Kani yâd-ı lebinle hûn-i dil nûş ettiğim demler

Güzin Değişmez

Güzin Değişmez - Kanı Yad-ı Lebinle Hun-i Dil-nüş Ettiğim Demle - [ Ah O Demler © 2015 Kalan Müzik ]

Hilâl Çelebi

Hilal Çelebi - Kanı yâd-ı lebinle hûn-i dil nûş ettiğim demler

Muazzez Abacı

Kani Yad-ı Lebinle Hun-i Dil-Nuş Ettiğim Demler

Notası

Kani yâd-ı lebinle hûn-i dil nûş ettiğim demler notası - 1
Kani yâd-ı lebinle hûn-i dil nûş ettiğim demler notası - 2

Bir yanıt yazın