Şevki Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Şevki Bey
Güfte şairi: Mehmet Hafîd Bey
Makâmı: Uşşak makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Mecnûn gibi ben dağlar gezerken
Kühsâr-ı aşkta Leylâ idin sen
Sahbâ-yı aşkı dil şişesinden
Kendi elinle doldurmadın mı

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Recep Birgit

Notası

Mecnûn gibi ben dağlar gezerken notası

Bir yanıt yazın