Rahmi Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Rahmi Bey
Makâmı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Mahrûm-i şevkim rûhum pür ahzân
Me’yus-ı âşkım dûçâr-ı hicrân
Hâlim perişan, aklım perişân
Gönlüm perişan, ömrüm perişan
Yâd-ı muhabbet giryân, girizân
Peymân-ı vuslat nâlân, perişan

Kelimelerin Türkçe karşılığı

Mahrûm-i şevk: İsteksizlik
Pür ahzân: Hüzünlerle dolu
Me’yus-ı âşk: Aşktan dolayı kederlenmiş
Dûçâr-ı hicrân: Ayrılık acısına tutulmuş
Yâd-ı muhabbet: Sevdiğini söyleme
Giryân: Ağlayan

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Mahrûm-i şevkim rûhum pür ahzân - Bekir Sıdkı Sezgin

Tülin Yakarçelik

Tülin YAKARÇELİK-Mahrum-u Şevkim Rûhum Pür Ahzan (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Feriha Tunceli

Feriha Tunceli - Mahrum-u şevkim ruhum pür ahzan

Şükran Özer Doruk

Şükran Özer - Kürdîlihicazkâr radyo programı

Alper Diler

Alper DİLER-Mahrum-u Şevkim Rûhum Pür Ahzan (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Notası

Mahrûm-i şevkim rûhum pür ahzân notası - 1
Mahrûm-i şevkim rûhum pür ahzân notası - 2

Bir yanıt yazın