Kemânî Tatyos Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Kemânî Tatyos Efendi
Makâmı: Rast makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Mey-i lâlinle dil mestâne olsun
Aman sâkî getir bir tâne olsun
Gönül kâşânesi meyhâne olsun
Aman sâkî getir bir tâne olsun

Video yorumları

Bülent Ersoy

Seçil Heper

Mediha Şen Sancakoğlu

Notası

Mey-i lâlinle dil mestâne olsun notası - 1
Mey-i lâlinle dil mestâne olsun notası - 2

Bir yanıt yazın