Hacı Ârif Bey besteleri

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Makâmı: Hüseynî makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Mihnet-i aşka devâ, âsân değil
Derdim asla, kabil-i dermân, değil
Çeşm-i zârım, âşina-yı cân, değil
Derd’im asla, kâbil-i dermân, değil

Doğrusu bilmem, nedendir, dilberim
Kanlı yaşlar, döktürürür, eşk-i terim
Sen gibi bir, cânistânı, beklerim
Derd’im asla, kâbil-i dermân, değil

Video yorumları

Hilâl Çelebi

Hilal Çelebi - Mihnet-i aşka devâ âsân değil

Metin Güyer

Metin GÜYER-Mihnet-i Aşka Devâ Âsân Değil (HÜSEYNİ)R.G.

Notası

Mihnet-i aşka devâ, âsân değil notası

Bir yanıt yazın