Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Makâmı: Hüseynî makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Mihnet-i aşka devâ âsân değil
Derdim asla kabil-i dermân değil
Çeşm-i zârım âşina-yı cân değil
Derd’im asla kâbil-i dermân değil

Doğrusu bilmem nedendir dilberim
Kanlı yaşlar döktürürür eşk-i terim
Sen gibi bir cânistânı beklerim
Derd’im asla kâbil-i dermân değil

Video yorumları

Hilâl Çelebi

Hilal Çelebi - Mihnet-i aşka devâ âsân değil

Metin Güyer

Metin GÜYER-Mihnet-i Aşka Devâ Âsân Değil (HÜSEYNİ)R.G.

Notası

Mihnet-i aşka devâ âsân değil notası

Bir yanıt yazın