Nâz etse n’ola cihâne ol gül

Eserin künyesi

Beste: Zekâi Dede Efendi
Güfte: Ahmet Fasîh Dede
Makam: Şehnâz bûselik makâmı
Usûl: Aksak semâî usûlü
Form: Ağır semâî formu

Sözleri

Nâz etse n’ola cihâne ol gül
Bir gonca-i sad-hezâre bülbül
Dûr olma Fasîh dergehinden
Bu bâbda eyle gel teemmül

Türkçe karşılığı:
O gül, dünyâya naz etse ne olur?
Yüz binlerce bülbülün goncasıdır.
Fasih, dergâhından uzaklaşma, bu kapıda iyice düşün.

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Naz etse n'ola cihane ol gül

İsmail Olgay

İsmail OLGAY-Naz İtse No'la Cihâna Ol Gül (ŞEHNAZ BÛSELİK)R.G.

İbrâhim Suat Erbay ve Hüseyin Kıyak

Şehnazbûselik Ağır Semâî - Nâz Etse N'ola Cihâne Ol Gül - Zekâî Dede

Klasik Türk Müziği Korosu

Nâz etse n'ola cihâne ol gül/Zekâî Dede

Notası

Nâz etse n'ola cihâne ol gül notası - 1
Nâz etse n'ola cihâne ol gül notası - 2

Yorumunuz