Sermüezzin Hâfız İsmail Hakkı

Eserin künyesi

Bestecisi: Sermüezzin Hâfız İsmail Hakkı Efendi
Makâmı: Nihâvend makâmı
Usûlü: Türk aksağı usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Nerelerde kaldın ey serv-i nâzım
Bana bir haber ver budur niyâzım
Hasretinden acep ölmek mi lâzım
Bana bir haber ver budur niyâzım

Türkçe karşılığı

Ey nazlı sevgili, nerelerde kaldın?
Senden bir tek isteğim var, bir haber ver.
Acaba hasretinden ölmem mi gerekiyor?
Senden bir tek isteğim var, bir haber ver.

Video yorumları

Münip Utandı

Fahriye Caner

Melihat Gülses

Seçil Heper

Notası

Nerelerde kaldın ey serv-i nâzım notası

Bir yanıt yazın