Eserin künyesi

Bestecisi: Şevki Bey
Güfte şairi: Üryânîzâde Saîd Bey
Makâmı: Uşşak makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Reng-i ruhsârına gülgûn dediler
Şîve-i hüsnüne efzûn dediler
Hâl-i şûrîdeme meftûn dediler
Sana Leylâ bana Mecnûn dediler

Türkçe karşılığı
Yanaklarını, gül rengine benzettiler.
Güzel edâna, “haddinden fazla” dediler.
Benim çılgın hâlim için “sihirlenmiş” dediler.
Sana “Leylâ”, bana “Mecnun” dediler.

Video yorumları

Kâni Karaca

Reng-i Ruhsarına Gülgun Dediler

Metin Everes

Metin Everes - Reng-i ruhsârına gülgûn dediler

Çiğdem Gürdal

Çiğdem GÜRDAL-Reng-i Ruhsârına Gülgûn Dediler (UŞŞAK)R.G.

Nurten Demirkol

Nurten DEMİRKOL-Reng-i Ruhsârına Gülgûn Dediler (Peşrevli) (UŞŞAK)R.G.

Notası

Reng-i ruhsârına gülgûn dediler notası

Bir yanıt yazın