Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Türk aksağı usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri âhû
Bend eyledi zencîre beni sünbül-i gîsû
Bilmem ki ne sihreyledi ol gamze-i câdû
Saplandı ciğer-gâhıma dek hançer-i ebrû
Hûrî mi acep nûr-i mücessem mi nedir bu

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı SEZGİN-Sayd Eyledi Bu Gönlümü Bir Gözleri Âhû (HİCAZ)R.G.

Tulûn Korman

Tülûn Korman - Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri âhû

Ahmet Özhan

Ahmet ÖZHAN-Sayd Eyledi Bu Gönlümü Bir Gözleri Âhû (HİCAZ)R.G.

Mediha Şen Sancakoğlu

Mediha Şen Sancakoğlu - Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri âhû

Muazzez Abacı

Muazzez Abacı - Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri âhû_Track 11 of 16_HQ

Filiz Şatıroğlu

Filiz ŞATIROĞLU-Sayd Eyledi Bu Gönlümü Bir Gözleri Âhû (HİCAZ)R.G.

Çiğdem Yarkın

Çiğdem Yarkın ~ Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri âhû

Notası

Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri âhû notası

Bir yanıt yazın