Sen vefâsız bir peri sen zâlimin birisin

Eserin künyesi

Besteleyen: Kadri Şarman
Sözünü yazan: Mehmet Erbulan
Makamı: Beyâtî makâmı
Usûlü: Düyek usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sen vefâsız bir peri, sen zâlimin birisin
Sen bu aşka, sevgiye hiç de lâyık değilsin
Elden ele dolaşan boş bir kadeh gibisin
Sen bu aşka, sevgiye hiç de lâyık değilsin

Video yorumları

Mediha Şen Sancakoğlu Ney taksimi: Ahmed Şâhin

Mediha ŞEN SANCAKOĞLU-Sen Vefâsız Bir Peri Sen Zâlimin Birisin (Ney Taksimli) (BAYATÎ)R.G.

Filiz Tram

Filiz TRAM-Sen Vefasız Bir Peri Sen Zalimin Birisin (BAYATİ)R.G.

Serap Kuzey

Serap KUZEY-Sen Vefasız Bir Peri Sen Zalimin Birisin (BAYATİ)R.G

Notası

Sen vefâsız bir peri sen zâlimin birisin notası

Yorumunuz