Eserin künyesi

Bestecisi: Nikoğos Ağa
Makâmı: Gül’îzâr makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sormadı hâl-i dîl-i gam hâreyi
Şerhâladi sîne-i sâd-pâreyi
Vermedi tîğ-i siteme âreyi
Kendisi açdı sîneme yâreyi
Kendi bulur bulsa çâreyi

Dilde hemân aşkının efkârıdır
Gözdeki yaşlar onun âsârıdır
Yârelerim gamzeleri kârıdır
Kendisi açtı ciğere yâreyi
Kendi bulur bulsa çâreyi

Video yorumları

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alâeddin YAVAŞÇA-Sormadı Hâl-i Dil-i Gam Hâreyi (GÜL-İZAR)R.G.

Hilâl Çelebi

Hilal Çelebi - Sormadı hâl-i dil-i gam hâreyi

Notası

Sormadı hâl-i dîl-i gam hâreyi notası

Bir yanıt yazın