Nikoğos Ağa

Eserin künyesi

Bestecisi: Nikoğos Ağa
Makâmı: Gül’îzâr makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sormadı, hâl-i dîl-i gam, hâreyi
Şerhâladi, sîne-i sâd-pâreyi
Vermedi, tîğ-i siteme, âreyi
Kendisi açdı, sîneme, yâreyi
Kendi bulur, bulsa, çâreyi

Dilde hemân, aşkının efkârıdır
Gözdeki yaşlar, onun âsârıdır
Yârelerim, gamzeleri kârıdır
Kendisi açtı, ciğere yâreyi
Kendi bulur, bulsa, çâreyi

Video yorumları

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alâeddin YAVAŞÇA-Sormadı Hâl-i Dil-i Gam Hâreyi (GÜL-İZAR)R.G.

Hilâl Çelebi

Hilal Çelebi - Sormadı hâl-i dil-i gam hâreyi

Notası

Sormadı, hâl-i dîl-i gam, hâreyi notası

Bir yanıt yazın