Tutarak kalbimin üstünde cefakâr elini

Eserin künyesi

Besteleyen: Cinuçen Tanrıkorur
Sözünü yazan: Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
Makamı: Ferahfezâ makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Tutarak kalbimin üstünde cefâkâr elini
Yüzünün nûrunu eflâke, semâya sererim
Yeryüzünde nereye bassan ayak sultânım
O mübarek yere ben gizlice göz sürerim

Not: Feyzi Halıcı tarafından Türkçeye çevrilmiştir.

Video yorumları

Vedat Çetinkaya

Vedat ÇETİNKAYA-Tutarak Kalbimin Üstünde Cefakar Elini (FERAH FEZA)R.G.

Hilâl Çelebi

Hilal Çelebi - Tutarak Kalbimin Üstünde Cefâkâr Elini

Hasan Eylen

HASAN EYLEN - Tutarak Kalbimin Üstünde Cefâkâr Elini

Ahmed Şahin

Ferahfezâ Şarkı - Tutarak kalbimin üstünde cefakâr elini #GönülMakamı

Notası

Tutarak kalbimin üstünde cefakâr elini notası

Yorumunuz