Hacı Fâik Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Fâik Bey
Güfte şairi: Nabî
Makâmı: Tâhir bûselik makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Ağır semâî formu

Sözleri

Yektâ güherim meclîs-i rindân sedefimdir
Mihr-i târâbım meygede beytüş-şerefimdir
Hâs etdi cünûnu bana sultân-ı muhabbet
Bu san’ât-ı mâkulde o bülbül selefimdir

Video yorumları

Kâni Karaca

Kani Karaca ~ Yektâ güherim meclis-i rindan sedefimdir

İbrâhim Suat Erbay

Yekta güherim meclis-i rindan sedefimdir-İbrahim Suat Erbay

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu

İDTMAUT - Yektâ güherim meclîs-i rindân sedefimdir (Tâhir-Bûselik Ağır Semâî)

Notası

Yektâ güherim meclîs-i rindân sedefimdir notası - 1
Yektâ güherim meclîs-i rindân sedefimdir notası - 2

Bir yanıt yazın