Hammâmîzâde İsmail Dede Efend

Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Makâmı: Rast makâmı
Usûlü: Semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Yine bir gül-nihâl aldı bu gönlümü
Sîm-ten gonca-fem bî-bedel ol güzel
Âteşîn ruhleri yaktı bu gönlümü
Pür-edâ pür-cefâ pek küçük pek güzel

Görmedim kimsede böyle bir dil-rübâ
Böyle kaş böyle göz böyle el böyle yüz
Âşıkın bağrını üzmeye göz süzer
El’aman pek yaman her zaman ol güzel

Türkçe karşılığı

Yine bir gül fidanı beni kendine âşık etti.
O güzel gümüş tenli, gonca dudaklı ve bedelsizdir.
Ateş gibi yanakları bu gönlümü yaktı.
O güzel eda dolu, cefa dolu, pek küçük ve pek güzeldir.

Kimsede böyle bir gönül alıcılık ve böyle kaş, göz, el ve yüz görmedim.
Âşıkının kalbini üzmek için süzdüğü gözlerden illâllah!
O güzel her zaman güzeldir.

Video yorumları

Zeki Müren

Zeki Müren | Yine Bir Gülnihal

Münip Utandı

Münip Utandı - Yine Bir Gülnihal (Official Video)

Güneri Tecer

Güneri Tecer - Yine bir gülnihal aldı bu gönlümü

Müzehher Güyer

Müzehher Güyer - Yine bir gülnihal aldı bu gönlümü

Aylin Şengün Taşçı

Aylin Şengün Taşçı - "Yine bir gülnihal aldı bu gönlümü"

Notası

Yine bir gül nihâl aldı bu gönlümü notası

Bir yanıt yazın