Kemânî Tatyos Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Kemânî Tatyos Efendi
Makamı: Rast makâmı
Usûlü: Muhammes usûlü
Formu: Peşrev formu

Video yorumları

TATYOS EFENDİNİN RAST PEŞREVİ x264

Notası

Kemânî Tatyos Efendi'nin, rast, peşrevi notası - 1
Kemânî Tatyos Efendi'nin, rast, peşrevi notası - 2

Bir yanıt yazın