Tanburi İzak Efendi’nin gül’izar peşrevi

Eserin künyesi

Beste: Tanbûrî İzak Efendi
Makam: Gül’îzâr makamı
Usûl: Hafîf usûlü
Form: Peşrev formu

Video yorumları

Tanbur: Dr. Salim Tokaç, Kemençe: Emre Erdal ve Kudüm: Halil Uğur Kutlu

Gülizar Peşrev - Bestekarı: Tanburi İzak Efendi #GönülMakamı

Notası

Tanbûri İzak Efendi'nin Gül'îzâr peşrevi notası