Eserin künyesi

Yöresi: Elazığ yöresi
Kaynak kişisi: Hafız Osman Öge
Derleyeni: Banttan derlenmiştir
Notaya alanı: Mehmet Özbek
Formu: Türkü formu

Sözleri

Hüseynik’ten çıktım seher yoluna
Can ağrısı tesir etti koluma
Yaradanım merhamet et kuluna

Bağlantı:
Yazık oldu yazık şu genç ömrüme
Bilmem şu feleğin bana cevri ne

Telgrafın direkleri sayılmaz
Ati hanım baygın düşmüş ayıkmaz
Böyle canlar teneşire konulmaz

Lütfü gelsin telgrafın başına
Bir tel versin Musul’da kardaşıma
Bu gençlikte neler geldi başıma

Video yorumları

Âdile Kurt Karatepe

Devrim Kaya

Güler Duman

Ender Balkır

Notası

Hüseynik'ten çıktım seher yoluna notası

Bir yanıt yazın