Çömlekçizâde Recep Çelebi

Doğum tarihi ve yeri bilinmeyen Çömlekçizâde Recep Çelebi, ailesinin çömlekçilikle uğraşması sebebi ile bu sıfatla anılır. Sultan IV. Mehmed’in saltanat yıllarında yetişen bir bestekar ve hanendedir. Yaşadığı sürece olağanüstü güzellikteki sesi, musiki sanatındaki ustalığı besteleri ile ün yapmıştır.

Itri, Nazim, Seyyid Nuh, Ali Ufki Bey gibi musikişinaslarla çağdaştır. Bir kaynakta, sarayda cariyelere ders verdiği belirtildiğine göre, Enderun’da hocalık yapmış olabilir. Takriben 1710 yılında, Hac için deniz yolu ile Mısır’a giderken gemide öldü. Evliya Çelebi’nin verdiği bilgiye göre, zevk ve eğlenceye düşkün olan Recep Çelebi, nefir adındaki sazı kullanmakta usta idi.

Elde ettiği üstün bilgileri isteyene öğreterek çok öğrenci yetiştirdi. Saz ve söz eseri bestekarı olan Çömlekçizâde Recep Çelebi’nin eski kayıtlarda bulunan eserlerinin sayısı Itri’ninkine yaklaşır. Bunardan beste, ağır semai ve yürük semai olarak yedi sekiz eseri unutulmaktan kurtulmuştur. Çömlekçizâde Recep Çelebi, Selim Giray Han’ın sanat ve edebiyat çevresindeki musikişinaslar arasında yer almış, şiirle de uğraşmıştır. Kaynak: eksd.org.tr

Bir yanıt yazın