Şenel Önaldı

Şenel Önaldı, 1944 yılında Trabzon’da dünyâya gelmiş, ilk öğrenimini Trabzon İsmet Paşa İlkokulu Trabzon Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamlamıştır.

İ.İ.T.İ.A. Diş Hekimliği Yüksek Okulu’nu bitirmiş ve 11 yıl diş hekimi olarak özel muayenehanesinde çalışmıştır.

İzmir Deniz Komutanlığı’nda, Asteğmen ve Teğmen rütbesiyle, Uzunada Deniz Komutanlığı, 30 yataklı iaşeli revir baş tabibi olarak çalışmış ve hizmet şildini alarak askerlik görevini bitirmiştir.

Şenel Önaldı, müzik hayâtına, 1950 yılında, ağabeyi Dr. Teoman Önaldı‘dan; nota, usul, makam ve ud dersi alarak başlamış, 1952 yılında ud ve sesiyle ilk konserini Trabzon Lisesi konser salonunda vermiştir.

1957 yılında tertiplenen, bütün Karadeniz bölgesini kapsayan ses müsabakasında beşincilik derecesini almış, Trabzon Lisesi’nden Yetişenler Cemiyeti ve Trabzon Türk Musikisi Cemiyetlerindeki musiki topluluklarına ud ile icracı olarak katılmıştır.

1958 yılında bağlamaya, 1960 yılında tanbur‘a başlamış, Yeşilay Gençlik Teşkilatı’nda Türk halk müziği topluluğu kurmuş, çalıştırmış ve yönetmiştir. İstanbul Radyosu’nda, Necâti Başara’nın yönettiği, “‘Şen Türküler Kümesi” topluluğunda bağlama icracısı olarak bulunmuş, İstanbul Üniversite Korosu’nda mızraplı ve yaylı tanbur, İleri Türk Musikisi Konservatuarı Derneği İstanbul Radyosu Korosu’nda; ud, tanbur ve bas kemençe icra etmiştir. Aynı dernekte, yedi yıl solfej, diksiyon ve bağlama dersleri vermiş, Türk halk müziği topluluğunu kurmuş, çalıştırmış, yönetmiş ve dizi konserler vermiştir.

1966 yılında İstanbul Radyosu’na saz sanatçısı olarak girmiş, çalıştığı süreç içerisinde bağlamanın yanı sıra, Türkiye’de ilk kez T.R.T. radyo ve televizyonlarından ”Tar” çalgısını icra etmiş ve tanıtmıştır.

1967 – 1968 yılları arasında Türk halk müziği Tıp Korosu’nu kurmuş, çalıştırmış, yönetmiş ve konserler vermiştir.

1975 yılında açılan İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı kurucuları arasına katılmış ve giriş sınavlarında bulunmuştur.

1979 – 1984 yılları arasında T.R.T. İstanbul radyo ve televizyonlarında prodüksiyonlar hazırlamıştır.

1966 – 1983 yılları arasında Robert Kolej Üniversitesi Folklor Kurumu’nda Türk halk müziği topluluğu kurmuş, çalıştırmış, yönetmiş ve çeşitli illerde konserler vermiştir. Aynı üniversitede ve Yıldız Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde, Öğretim Elemanı olarak görev almıştır.

1980 – 1988 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Yıldız Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde çeşitli konserler vermiştir.

1966 – 1997 yılları arasında Türkiye’nin hemen her ili ve bucaklarında, Brüksel, Bakü, New York, Atina, Varna, Targoviç, Nürnberg ve Zürih’de konserler vermiştir.

1985 yılında Japon TOGO müzik topluluğuna TMD Konservatuarı adına Türk halk müziği içeren tanıtıcı ve dinletici örnekler vererek konferans sunmuştur.

1984 – 1995 yılları arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Eğitimi Bölümü ve Karadeniz Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü giriş sınavlarında görevlendirilmiştir.

1984 – 1996 yılları arasında Karadeniz Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Diyarbakır Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesine bağlı müzik eğitim bölümlerinde akademik yükseltme jüri üyeliklerinde görevlendirilmiştir.

1995 – 1997 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda Öğretim Üyesi olarak Türk halk müziği solfeji eğitimi vermiştir.

1992 – 1997 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurum ve derneklerde bilim jüri üyesi olarak görev aldı.

1987 – 1998 yılları arasında İ.T.Ü. TMDK’da, Tar Sanat Dalı, Mızraplı Çalgılar Ana Sanat Dalı, Çalgı Eğitim Bölümü ve Çalgı Yapım Bölümü Başkanlıklarında görevlendirilmiştir.

1977 – 1983 yılları arasında Milli ve uluslararası Türkoloji kongrelerinde ve Kültür Bakanlığı kongrelerinde seksiyon başkanlıklarında görevlendirilmiş ve tebliğler sunmuştur.

1987 – 1993 yılları arasında Kültür Bakanlığı Türk halk müziği Sivas ve Urfa Devlet Korolarının kuruluşlarında ve seçici üyeliklerinde bulunmuş (1990), T.R.T. kurumunda Şura Üyeliği ve Repertuar Kurulu ile Denetleme Kurulu Üyeliklerinde görev almıştır.

1986 yılında T.R.T. sanatçı giriş sınavlarında seçici kurul üyesi ve sanatçıların kurs eğitimlerinde görevlendirilmiştir.

1997 yılında İ.T.Ü. TMDK Çalgı Yapım Bölümü’nde ”Türk Çalgılarının Bünyelerine Göre Tellerinin Yapımı, Araştırılması ve Geliştirilmesi” projesini başlatmıştır.

1986 1998 yılları arasında İstanbul adliyelerinde bilir kişi olarak görev almıştır.

1960 – 1963 yılları arasında T.R.T. kurumuna çok sayıda derleme kazandırmış ve kurum dışı bir çok derlemeler yapmıştır. Türkistan Milli Oyunlar Grubu’nda icracılık ve derlemeler yapmıştır. Bağlama üzerinde perde düzenlemeleri ve şekil değişiklikleri konusunda tatbiki olarak ilk kez çalışmalar yapmış, Türkiye’ de ilk kez ”Tar” ve ”Madeni kaval” yapımını ve dağıtımını sağlamıştır.

1988 – 1998 yılları arasında İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Musiki Sanat Dalı’nda; Analiz, Üslup-Repertuar ve Halk Oyunları’nda Çalgılar adlı dersleri ve çok sayıda tez danışmanlığı görevlerini yürütmüştür.

Şenel Önaldı’nın çeşitli gazete, dergi ve yayınlarda makaleleri yayınlanmıştır. Türk Halk Musikisi Ansiklopedisi, Türk Müziği Solfeji, Bağlama Metodu, Güzel Ses Çıkarma Sanatı, Tömbek (Dümbelek) Metodu yayınlanmış eserleridir.

Çalgı Eğitim Bölümü, Temel Bilimler Bölümü ve Türk Halk Oyunları Bölümü için Tar Metodu, Ali Ağa Vahid’den Seçme Gazeller, Prozodi, Hızlandırılmış Nota Eğitimi, Türk Musikisi Kompozisyon ve Nazariyatı, Türk Halk Oyunları’nda Çalgılar, Türk Halk Çalgıları Bilgisi, Türk Halk Müziği ve Edebiyatı, Türk halk müziği Analiz Metodu, Türk halk müziğin’de Düzümler ve Usuller, Bir Pınar Ki… ve Ninniler baskıya hazır eserleridir. Kril ve Osmanlıca çevirileri vardır.

Şenel Önaldı’nın çok sayıda beste çalışmaları, 15’liler opereti, Giresun’da Düğün, Atatürk’ün Hayâtı ve konçertoları vardır. Odeon, Grafson, Sahibinin Sesi, Pathe ve bir çok plak şirketlerinde icracı olarak bulunmuştur. Kendi sesinden kaset ve plakları vardır. Şenel Önaldı, evli ve iki çocuk sahibidir.
Kaynak: turkuler.com

Bir yanıt yazın