Şiirleri klasik Türk müziği eserlerimize güfte olmuş şairlerimizin (söz yazarlarımızın – güfte şairlerimizin); tanıtımı ve bestelenmiş şiirlerinin sayfaları.

Berran Yalçın

100 civarında güftesi T.R.T. repertuarında bulunan, Sinop'un fotoğrafçı esnaflarından Ali Erol'un kızı olan Berran Yalçın, Kastamonu Kız öğretmen okulundan mezun olduktan sonra ilkokul öğretmenliği görevine başlamıştır. Ortaokulda başlayan şiir yazma…

Yorum yok

Bekir Sıtkı Erdoğan

Bekir Sıtkı Erdoğan, 1926 yılında Karaman'da dünyâya geldi. Kuleli Askeri Lisesi ve 1948 yılında Kara Harp Okulu'nu bitirdi. Kıta subaylığı yaptı. Bu arada, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nden…

Yorum yok

Behçet Kemâl Çağlar

Cumhuriyet döneminin ünlü şairlerinden Behçet Kemâl Çağlar, Kayseri'nin Şabanbeyzadeler namıyla bilinen ünlü bir ailesinden Şaban Hamdi Bey'in oğludur. Babasının memuriyeti sırasında bulunduğu Erzincan'ın Tepecik köyünde, 1908 yılında doğdu. Babası, Kayseri'nin…

Yorum yok

Bedri Rahmi Eyüboğlu

Bedri Rahmi Eyüboğlu, Trabzon'un Görele ilçesinde (bugün Giresun iline bağlı), 1911 yılında dünyâya geldi. Beş çocuklu ailenin ikinci erkek çocuğuydu. Kaymakam olan babası Rahmi Bey'in görevi gereği, önce Pınarbaşı ardından…

Yorum yok

Bâkî (Mahmud Abdülbâkî)

Asıl adı Mahmud Abdülbâkî olan, Fatih Camii müezzinlerinden Mehmed Efendi'nin oğlu Bâkî, 1526 yılında İstanbul'da dünyâya gelmiş ve 1600 yılında İstanbul'da vefaat etmiştir. Osmanlı Divan Edebiyatı'nda şiire biçim ve içerik…

Yorum yok

Bâkî Sühâ Ediboğlu

Tan, Akşam ve Cumhuriyet gazetelerinde sekreter ve yazar (1934 - 1940), Ankara ve İstanbul radyolarında baş spiker ve İzmir Radyosu'nda müdür olarak çalışmıştır. Servet-i Fünun, Varlık, Ülkü, Aile dergilerinde, şiir…

Yorum yok

Ayten Baykal

Ayten Baykal, İstanbul Eğitim Enstitüsü'nden edebiyat öğretmeni olarak mezun olmuştur. Alucra, Bolvadin, Kayseri ve Ankara'da öğretmenlik yapmıştır. Son dönem görev yaptığı Namık Kemal Ortaokulu ve Yıldırım Beyazıt Lisesi'nden öğrencileriyle hala…

Yorum yok

Ayşe Birgül Yılmaz

Ayşe Birgül Yılmaz, 12 Temmuz günü dünyâya geldi. 11 yaşında Almanya'ya ailesinin yanına gitti. 5 yıl boyunca kaldığı Almanya'da memleket hasreti ile yanıp tutuştu ve 16 yaşında iken daha fazla…

Yorum yok

Ayhan İlter

4 Nisan 1938 tarihinde dünyâya gelen Ayhan İlter, Uşak'ın tanınmış ailelerinden birinin oğludur. Yıllarca resim öğretmenliği yapan babası Mehmet Tevfik, aynı zamanda amatör bir ressamdı. Sanat dünyâsına ilk adımını Uşak…

Yorum yok

Avram Naum (İbrâhim Nom)

İbrâhim Nom (Avram Naum), 1878 - 1947 yılları arasında yaşamış, 1899 yılında İbrani harfleriyle Türkçe ve Yahudi İspanyolcası'yla çıkan Ceride-i Lisan adlı, İstanbul Yahudileri arasında Türkçe'nin yayılmasını sağlamak amaçlı gazetenin…

Yorum yok

Aşkın Tuna

1957 yılında İstanbul'da dünyâya gelen Aşkın Tuna, unutulmaz şarkıların söz yazarıdır. Haydarpaşa Sanat Okulu'nda okumuş, 1975 yılında Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu'nu kazanmış ve dört yıl süreyle Ankara'da kalmıştır. 1977…

Yorum yok

Âşık Yener

Günümüzde yaşayan en ünlü halk ozanlarımızdan birisiniz. Tanırlı Âşık Yener ismini bu konuyla ilgilenen herkesin bildiğini sanıyorum. Şiirlerinde çok farklı konulan işleyen, halk ozanlığı geleneğini gelecek kuşaklara aktarmada öncü roller…

Yorum yok

Âşık Ömer

Hayâtı hakkında kesin bilgi bulunmayan Âşık Ömer ile ilgili olarak araştırmacılar, onun bir şiirindeki "Kendim Gözleveli, Ömer'dir ismim" mısrasına dayanarak; Konyalı, Aydınlı veya Kırımlı olabileceğini söylemektedirler. S. Nüzhet Ergun, onun…

Yorum yok

Âşık Hıfzî

Âşık Hıfzî'nın hayâtı ve şairliği hakkında yeterli bilgi yoktur. Edebiyat tarihimize bırakmış olduğu iki destandan Destan-ı Plevne Muharebesi'nin son dörtlüğünden Sofyalı olduğu ve destanın 1294 (1877) yılında yazıldığı öğrenilmektedir. Destan-ı…

Yorum yok

Âşık Dertli

Bayraktar Ali Ağa adlı bir çiftçinin oğlu olarak Gerede'nin Çağa bucağının Şahnalar (yeni adı Reşadiye) köyünde dünyâya gelen ve asıl adı İbrâhim olan Âşık Dertli, 1772 - 1846 yılları arasında…

Yorum yok