Şiirleri klasik Türk müziği eserlerimize güfte olmuş şairlerimizin (söz yazarlarımızın – güfte şairlerimizin); tanıtımı ve bestelenmiş şiirlerinin sayfaları.

Ali Sarcan

Şiirlerim 42 yıldan beri aşkı ve ızdırabı dile getirmiştir. Hiçbir zaman melânkolik olmadım. Tabiatın güzelliklerini ve bazen de ızdıraplarını gördüğüm gibi yazdım. Rötuş bilmem. Şiir fotoğrafçılığı da hiç yapmadım. İlhâmımı…

Yorum yok

Ali Rızâ Sağman

Merhum Hâfız Ali Rızâ Sağman, yalnız mûsikî hayâtımızın değil, tüm kültür hayâtımızın gizli kalmış değerlerinden biridir. Bestekâr ve hânendeliğinin yanı sıra, özellikle dînî mûsikî sahasına derin vukûfiyeti onun sadece bir…

Yorum yok

Aka Gündüz

Aka Gündüz, 1886 yılında Selânik'e bağlı Katerina ile Alasonya kasabaları arasındaki bir dağ köyünde dünyâya geldi. Asıl adı Enis Avni'dir. Önceleri Enis Avni, sonraları ise, Aka Gündüz adıyla eserler verdi.…

Yorum yok

Ahmet Selçuk İlkan

Ahmet Selçuk İlkan, 1955 yılında Adana'da dünyâya geldi. İlk ve orta öğrenimini de Adana'da tamamladı. Lise yıllarında yazdığı ve çeşitli sanat dergilerinde yayınlanan şiirleri ile dikkat çekti. 1973 yılında yüksek…

Yorum yok

Ahmet Refik Altınay

Ahmet Refik Altınay, 1880 yılında İstanbul'da Beşiktaş Valide Çeşmesi'nde dünyâya geldi. Sırasıyla Beşiktaş Vişnezade İlkokulu'nu, Beşiktaş Askeri Orta Okulu'nu ve Kuleli Askeri Lisesi'ni bitirdi. 1898 yılında, daha 18 yaşındayken Kara…

Yorum yok

Ahmet Kaçar

1926 yılında Görele'de dünyâya gelen şair ve sanatçı Ahmet Kaçar, Giresun'un yetiştirdiği ünlü simaların başında gelir. Karadeniz insanının özgün ve hoşa giden tüm kişilik yapısını, hem kendi kişiliğinde, hem de…

Yorum yok

Ahmet Hâşim

Ahmet Hâşim, 1885 yılında Bağdat'ta dünyâya geldi. Pek çok âlim yetiştirmiş, eski ve yaygın bir aile olan Âlûsizâde'lere mensuptur. 1894 yılında İstanbul'a geldi. Ahmet Hâşim, babasının Arap vilayetlerinde memurluk yapmasından…

Yorum yok

Ahmet Çuhacı

Ahmet Çuhacı, 1950 yılında Konya'nın Çavuş köyünde dünyâya geldi. ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini babasının memuriyeti nedeniyle, değişik yörelerde tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi ve…

Yorum yok

Abdülhamid Ziyâeddin Paşa (Ziyâ Paşa)

Asıl adı Abdülhamid Ziyâeddin olan Ziyâ Paşa, 1825 yılında İstanbul'da dünyâya geldi. Beyazıt Rüştiyesı'ni bitirdi. Özel öğretmenlerden Arapça ve Farsça öğrendi. Sadaret Mektubî Kalemi'ne devam etti. Mustafa Reşid Paşa'nın yardımıyla…

Yorum yok

Abdülbâkî Baykara

Kökeni itibariyle Timur'dan kaçıp Kütahya'ya yerleşen Pir Baba Sultan-ı Horasani'nin soyundan gelen Ebubekir Dede ailesine mensup olan Abdülbâki Baykara, 20 Temmuz 1883 tarihinde dünyâya gelmiştir. Abdülbâki Baykara'nın doğup yetiştiği Yenikapı…

Yorum yok