Yusuf Kenan Bey

Yusuf Kenan Bey, 1830 yılında Maraş’ta dünyâya geldi. Bayezid oğullarından Süleyman Paşa’nın oğludur. Annesi Şerife Hanım, Dulkadir evladındandır.

Tahsilini Maraş’ta yaptıktan sonra 1845 yılında İstanbul’a giderek kâtipliğe başlayan Kenan Bey, zaman içinde Bâb-ı Âlî’nin en muktedir kâtiplerinden olmuştur.

Padişah meclislerinde başkâtiplik (amedcilik) yaptığından dolayı, Amedci olarak anılmıştır. 1876 yılında vefat eden Amedci Kenan Bey, Merkez Efendi Kabristanlığı’na defnedilmiştir.

Yusuf Kenan Bey; cömertliği, şair ve musıkîşinâsları himaye etmesi yanı sıra, işrete düşkünlüğü ile de tanınmıştır. Ölümüne, işrete düşkünlüğünü sebep gösterenler bile olmuştur.

Nesirleri, şiirlerinden üstündür. Manzum ve mensur eserlerinin bazıları “Âsâr-ı Kenan Bey” ve “Gülşen-i Sühan” adlarıyla basılmıştır. Şiirlerinden daha ziyâde, şarkıları dikkat çekmiştir.

Bir yanıt yazın

  • Post author:
  • Son değiştirilen gönderi:17 Mayıs 2024