Pınarın başından ufak taş gelir

Eserin künyesi

Yöresi: Elazığ yöresi
Derleyeni ve notaya alanı: Nurettin Dadaloğlu
Formu: Türkü formu

Sözleri

Pınarın başından ufak taş gelir
Sen ağlama gözlerinden yaş gelir
Emo suya gider eli boş gelir
Oy güzel güzel salınıp gezer

Pınarın başına yağar kar m’ola
Salını salını gelen yâr m’ola
Benim Emom şimdi ellerin m’ola
Oy güzel güzel sallanıp gezer

Video yorumları

Sevcan Orhan

Sevcan Orhan.Pınarın Başında Ufak Taş Gelir

Selâhattin Alpay

Ender Balkır

Ender BALKIR - Pınarın Başından Ufak Taş Gelir

Notası

Pınarın başından ufak taş gelir notası