Tevşîh formu nedir?

Câmi mûsikîsi formlanndan olan Tevşîh’in kelime anlamı, “süslemek” demektir.

Istilâh (terim) manası ise, “Peygamberimiz’in doğumundan ve onun vasıflarından bahseden, Mevlid ve Mi’râciyye okunurken, onların aralarını süsleyen ve cumhûr tarafından okunan eserler” demektir.

Mevlid ve Mi’râciyye bölümleri belli makamlardan olduğu için, bu makamlara uygun veya aynı makamlardan Tevşîh bestelenmiştir.

Birçok Tevşîh bestelenmiş olup, ekseriyetle büyük usûllerle ölçülmüşlerdir.

Tevşîh, mevzu ve mûsikî itibariyle Na’t olsa da, aralarında fark vardır. Na’t, tekkelerde ve başka yerlerde okunduğu halde, Tevşîh, Mevlid ve Mi’râciyye aralarında teğanni edilir. Dr. Yavuz DemirtaşKaynak: ktp.isam.org.tr

Bir yanıt yazın