Hâfız Yusuf Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hâfız Yusuf Efendi
Makâmı: Rast makâmı
Usûlü: Türk aksağı usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Âsûde fikrim âvârelendi
Cânân elinden dil yârelendi
Derd ü elemden bîçârelendi
Cânân elinden dil yârelendi

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Selma Ersöz

Mediha Şen Sancakoğlu

Notası

Âsûde fikrim âvârelendi notası

Bir yanıt yazın