Sâdettin Kaynak

Eserin künyesi

Bestecisi: Sâdettin Kaynak
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bana yârdan, vazgeç, derler
Ben geçerim, gönül, geçmez
Üftâdesi çoktur, derler
Ben geçerim, gönül, geçmez

Nakarat:
Amman, bin nazlı, civanım
Ben geçerim, gönül, geçmez

Aşkına düştüm, ne, çâre
Kapılmışım, âh û zâre
Çekerlerse beni, dâre
Ben geçerim, gönül, geçmez

Üftâde : Düşkün, âşık, fakir
Civân : Genç, yakışıklı (kişi)
Civânım : Sevilen birine seslenilirken kullanılan sevgi sözü
Âh û zâr : Ağlayıp inleme, sızlanma, yakınma, acı çekme
Dâre çekilmek : İdam edilmek, asılmak

Video yorumları

Melihat Gülses

Melihat GÜLSES-Bana Yardan Vaz Geç Derler (HİCAZ)R.G.

Serap Kuzey

Serap KUZEY-Bana Nasıl Vaz Geç Dersin Gönül Senden Vaz Geçermi (RAST)R.G.

Notası

Bana yârdan, vazgeç, derler notası

Bir yanıt yazın