Bana yârdan vazgeç derler

Eserin künyesi

Beste: Sâdettin Kaynak
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Hicâz makâmı
Usûl: Aksak usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Bana yârdan vazgeç derler
Ben geçerim, gönül geçmez
Üftâdesi çoktur derler
Ben geçerim, gönül geçmez

Nakarat:
Amman bin nazlı civanım
Ben geçerim, gönül geçmez

Aşkına düştüm ne çâre
Kapılmışım âh û zâre
Çekerlerse beni dâre
Ben geçerim, gönül geçmez

Kelimelerin Türkçe karşılıkları:
Üftâde : Düşkün, âşık, fakir
Civân : Genç, yakışıklı (kişi)
Civânım : Sevilen birine seslenilirken kullanılan sevgi sözü
Âh û zâr : Ağlayıp inleme, sızlanma, yakınma, acı çekme
Dâre çekilmek : İdam edilmek, asılmak

Video yorumları

Melihat Gülses

Melihat GÜLSES-Bana Yardan Vaz Geç Derler (HİCAZ)R.G.

Serap Kuzey

Serap KUZEY-Bana Nasıl Vaz Geç Dersin Gönül Senden Vaz Geçermi (RAST)R.G.

Notası

Bana yardan vazgeç derler notası

Yorumunuz