Sâdettin Kaynak

Eserin künyesi

Bestecisi: Sâdettin Kaynak
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bana yârdan vazgeç derler
Ben geçerim, gönül geçmez
Üftâdesi çoktur derler
Ben geçerim, gönül geçmez

Nakarat:
Amman bin nazlı civanım
Ben geçerim, gönül geçmez

Aşkına düştüm ne çâre
Kapılmışım âh û zâre
Çekerlerse beni dâre
Ben geçerim, gönül geçmez

Kelimelerin Türkçe karşılıkları:
Üftâde : Düşkün, âşık, fakir
Civân : Genç, yakışıklı (kişi)
Civânım : Sevilen birine seslenilirken kullanılan sevgi sözü
Âh û zâr : Ağlayıp inleme, sızlanma, yakınma, acı çekme
Dâre çekilmek : İdam edilmek, asılmak

Video yorumları

Melihat Gülses

Serap Kuzey

Notası

Bana yardan vazgeç derler notası

Bir yanıt yazın