Santurî Ethem Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Santurî Ethem Efendi
Makâmı: Sultânîyegâh makâmı
Usûlü: Curcuna usulü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bu gülzârın yine bir nev-bahârı
Rehîn-i intizâr etti hezârı
Dem-i teşrîfi yâri gülizârı
Bugün de neş’ezâr etti hezârı

Tedârik üzre gördüm gülsitânı
Tekarrûb eylemiş vakt-û zamânı
Haberdâr eyledim ben de nihânı
Bu müjdem pür mesâr etti hezârı

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Bu gülzârın yine bir nev bahârı

Müzeyyen Yıldızdoğan

Müzeyyen Yıldızdoğan - Bu gülzârın yine bir nev bahârı

Nevin Demirdöven

Nevin Demirdöven - Bu gülzârın yine bir nev bahârı

Kutlu Payaslı

Kutlu PAYASLI-Bu Gülzârın Yine Bir Nevbâharı (SULTAN-İ YEGÂH)R.G.

Güzin Değişmez

Hilal Çelebi - Bu gülzârın yine bir nev-bahârı

Ahmed ŞahinMurat Irkılata ve Mehmet Kemiksiz (Tanbur taksimi: Dr. Murat Sâlim Tokaç)

Sultâniyegâh Şarkı - Bu gülzârın yine bir nev-bahârı (Gönül Makamı)

Türk Sanat Müziği Korosu

Sultânîyegâh Şarkı - Bu gülzârın yine bir nev-baharı

Notası

Bu gülzârın yine bir nev-bahârı notası

Bir yanıt yazın