Santurî Ethem Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Santurî Ethem Efendi
Makâmı: Sultânîyegâh makâmı
Usûlü: Curcuna usulü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bu gülzârın, yine bir, nev-bahârı
Rehîn-i, intizâr etti, hezârı
Dem-i teşrîfi, yâri, gülizârı
Bugün de, neş’ezâr etti, hezârı

Tedârik, üzre gördüm, gülsitânı
Tekarrûb, eylemiş, vakt-û, zamânı
Haberdâr, eyledim, ben de, nihânı
Bu müjdem, pür mesâr, etti, hezârı

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Bu gülzârın yine bir nev bahârı

Müzeyyen Yıldızdoğan

Müzeyyen Yıldızdoğan - Bu gülzârın yine bir nev bahârı

Nevin Demirdöven

Nevin Demirdöven - Bu gülzârın yine bir nev bahârı

Kutlu Payaslı

Kutlu PAYASLI-Bu Gülzârın Yine Bir Nevbâharı (SULTAN-İ YEGÂH)R.G.

Güzin Değişmez

Hilal Çelebi - Bu gülzârın yine bir nev-bahârı

Ahmed ŞahinMurat Irkılata ve Mehmet Kemiksiz (Tanbur taksimi: Dr. Murat Sâlim Tokaç)

Sultâniyegâh Şarkı - Bu gülzârın yine bir nev-bahârı (Gönül Makamı)

Türk Sanat Müziği Korosu

Sultânîyegâh Şarkı - Bu gülzârın yine bir nev-baharı

Notası

Bu gülzârın, yine bir, nev-bahârı notası

Bir yanıt yazın