Artaki Candan

Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Artaki Candan
Makâmı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Cismin gibi rûhun da güzel zannedip ey mâh
Sevmiş idi kalbim seni, ancak billâh
Ruhun meğer o hoş bedenin aksi imiş pek
Aldanmaz iken, didemi aldattı gözün ah

Video yorumları

Rızâ Rit

Gönül Söyler

Nurettin Çelik

Çiğdem Yarkın

Alper Diler

Notası

Cismin gibi rûhun da güzel zannedip ey mâh notası

Bir yanıt yazın