Cismin gibi rûhun da güzel zannedip ey mâh

Eserin künyesi

Beste ve güfte: Artaki Candan
Makam: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûl: Sengin semâî usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Cismin gibi rûhun da güzel zannedip ey mâh
Sevmiş idi kalbim seni, ancak billâh
Ruhun meğer o hoş bedenin aksi imiş pek
Aldanmaz iken, didemi aldattı gözün ah

Video yorumları

Rızâ Rit

Rıza RİT-Cismin Gibi Rûhun Da Güzel Zannedip Ey Mâh (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Gönül Söyler

Gönül Söyler - Cismin gibi rûhun da güzel zannedip ey mâh

Nurettin Çelik

Hayal Gibi Ezgiler - Cismin Gibi Ruhunda Güzel

Çiğdem Yarkın

Çiğdem YARKIN-Cismin Gibi Rûhun Da Güzel Zannedip Ey Mâh (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Alper Diler

Alper DİLER-Cismin Gibi Rûhun Da Güzel Zannedip Ey Mâh (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Notası

Cismin gibi rûhun da güzel zannedip ey mâh notası

Yorumunuz