Ey şûh-i ser-tâb ey dürr-i nâ-yâb

Eserin künyesi

Bestecisi: Lemî Atlı
Güfte şairi: Mahmud Celâleddin Paşa
Makâmı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ey şûh-i ser-tâb ey dürr-i nâ-yâb
Raks eylemekten oldun mu bî-tâb
Devreyliyorsun mânend-i mehtâb
Raks eylemekten oldun mu bî-tâb

Türkçe karşılığı
Ey pırıltılı güzel, ey bulunmaz inci.
Raks etmekten yorgun mu düştün?
Mehtap gibi dönüp duruyorsun.
Raks etmekten yorgun mu düştün?

Video yorumları

Aylin Şengün Taşçı

Aylin Şengün Taşçı - Ey Şuh-i Sertab

Sertab Erener

Ey Şuh-i Sertab Ey Dürr-i Nayab

Notası

Ey şûh-i ser-tâb ey dürr-i nâ-yâb notası - 1
Ey şûh-i ser-tâb ey dürr-i nâ-yâb notası - 2