Lemî Atlı

Eserin künyesi

Bestecisi: Lemî Atlı
Güfte şairi: Mahmud Celâleddin Paşa
Makâmı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ey şûh-i ser-tâb, ey dürr-i nâ-yâb
Raks eylemekten, oldun mu, bî-tâb?
Devreyliyorsun, mânend-i mehtâb
Raks eylemekten, oldun mu, bî-tâb?

Türkçe karşılığı

Ey pırıltılı güzel, ey bulunmaz inci.
Raks etmekten yorgun mu düştün?
Mehtap gibi dönüp duruyorsun.
Raks etmekten yorgun mu düştün?

Video yorumları

Aylin Şengün Taşçı

Aylin Şengün Taşçı - Ey Şuh-i Sertab

Sertab Erener

Ey Şuh-i Sertab Ey Dürr-i Nayab

Notası

Ey şûh-i ser-tâb, ey dürr-i nâ-yâb notası - 1
Ey şûh-i ser-tâb, ey dürr-i nâ-yâb notası - 2

Bir yanıt yazın