Selânikli Ahmet Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Selânikli Ahmet Bey
Makâmı: Uşşak makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Fikr-i vaslın ile ağlar, gece gündüz dîdelerim
Seni bir an göremezsem, tükenir neş’elerim
Güzelin neşvesini âşıkı üzmek bilirim
Ne zaman handeye tahvil olacak giryelerim

Video yorumları

Eliz Avaroğlu (Ud taksimi: Bayram Coşkuner)

Eliz AVAROĞLU-Fikr-i Vaslın İle Ağlar Gece Gündüz Dîdelerim (UŞŞAK)R.G.

Bekir Sıdkı Sezgin

Uşşâk Şarkı - Fikr-i vaslın ile ağlar gece gündüz dîdelerim (Bekir Sıdkı Sezgin)

Hasan Eylen

HASAN EYLEN - Fikr i vaslın ile ağlar gece gündüz dîdelerim

Notası

Fikr-i vaslın ile ağlar, gece gündüz dîdelerim notası

Bir yanıt yazın