Eserin künyesi

Bestecisi: Lâvtacı Civan Ağa
Makâmı: Hüseynî makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Firkat-i cânân ile nâlân mı oldun ey gönül
Ateşi hicran ile suzan mı oldun ey gönül
Yâr ile dilşâd iken giryân mı oldun ey gönül
Akıbet düştün dile destân mı oldun ey gönül

Türkçe karşılığı
Ey gönül, sevgiliden ayrıldın da feryat mı ediyorsun?
Ayrılık ateşiyle yanmakta mısın?
Sevgiliyle mutluyken şimdi ağlıyor musun?
Ey gönül, sonunda dillere mi düştün?

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin Firkat-i cânan ile nâlân mı oldun ey gönül

Münip Utandı

Münip Utandı - Firkat-i Cânân ile nâlân mı oldun ey gönül

Elif Güreşçi

Elif GÜREŞÇİ-Firkat-ı Cânân İle Nâlân Mı Oldun (HÜSEYNİ)R.G.

Ayşe Taş

Ayşe TAŞ-Firkat-ı Cânân İle Nâlân Mı Oldun (HÜSEYNİ)R.G.

Çiğdem Yarkın

Çiğdem YARKIN-Firkat-ı Cânân İle Nâlân Mı Oldun (HÜSEYNİ)R.G.

Alper Diler

Alper DİLER-Firkat-ı Cânân İle Nâlân Mı Oldun (HÜSEYNİ)R.G.

Notası

Firkat-i cânân ile nâlân mı oldun ey gönül notası

Bir yanıt yazın