Gam dîdeleriz sâkî sun bir dolu kab olsun şarkısı

Sözleri

Gam dîdeleriz sâkî sun bir dolu kab olsun
Bir tâs-ı arak yâhut bir kâse şârâb olsun
Sen ver de peyâ-pey mey dil mest ü harâb olsun
Devreyle ki keyfimce bir âlem-i âb olsun
Çal sâzı aman mutrıp doldur kadehi sâki
Tâ neş’e-i gam-fersâ dillerde kala bâki

Eserin künyesi

Beste: Şevki Bey
Güfte: Mehmet Sâdi Bey
Makam: Hüzzâm makamı
Usûl: Aksak ve Curcuna usûlleri
Form: Şarkı formu

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Gam dileriz saki sun bir dolu kab olsun

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alaeddin Yavaşça - Gam dîdeleriz sâkî sun bir dolu kab olsun

Hilâl Çelebi

Hilal Çelebi - Gam dîdeleriz sâkî sun bir dolu kab olsun

Aytaç Ergen

Aytaç ERGEN-Gam Dîdeleriz Sâkî Sun Bir Dolu Kâb Olsun (HÜZZAM)R.G.

Alper Diler

Alper DİLER-Gam-dîdeleriz Sâkî Sun Bir Dolu Kab Olsun (HÜZZAM)R.G.

Notası

Gam dîdeleriz sâkî sun bir dolu kab olsun notası

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...