Hastayım yalnızım seni yanımda

Eserin künyesi

Besteleyen: Lemî Atlı
Sözünü yazan: Rızâ Tevfik Bölükbaşı
Makamı: Hicâz makâmı
Usûlü: Semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Hastayım yalnızım seni yanımda
Sanıp da bahtiyâr ölmek isterim
Mahmûr-ı hülyâyım câm-ı lebinden
Kanıp da bahtiyâr ölmek isterim

Bir olmaz hevesin düştüm peşine
Vuruldum hüsnünün şen güneşine
Güzel gözlerinin aşk ateşine
Yanıp da bahtiyâr ölmek isterim

Talîin kahrı var her hevesimde
Boğulmuş figânlar titrer sesimde
O güzel ismini son nefesimde
Anıp da bahtiyâr ölmek isterim

Türkçe karşılığı:
Hastayım ve yalnızım, seni yanımda sanıp da mutlu ölmek isterim.
Hülyadan sarhoş olmuş durumdayım; dudaklarının kadehinden içmeye kanıp da mutlu ölmek isterim.

Gerçekleşmesi imkânsız bir emelin peşine düştüm.
Güzelliğinin şen güneşine vuruldum.
Güzel gözlerinin aşk ateşine yanıp da mutlu ölmek isterim.

Her hevesimde talihin üzüntüsü var.
Titreyen sesimde boğulmuş feryatlarım var.
O güzel ismini son nefesimde anıp da mutlu ölmek isterim.

Video yorumları

Münip Utandı

Münip Utandı - Hastayım Yalnızım [ Aynalı Kavak’tan Kalamış’a © 1995 Kalan Müzik ]

Müzeyyen Senar

Hastayım Yalnızım Seni Yanımda Sanıp Da Bahtiyar Ölmek İsterim

Perihan Altındağ Sözeri

Perihan Altındağ Sözeri - HASTAYIM YALNIZIM

Ahmet Özhan

Ahmet Özhan | Hastayım Yalnızım

Çiğdem Yarkın

Çiğdem YARKIN-Hastayım Yalnızım Seni Yanımda (HİCAZ)R.G.

Dilek Türkan

Dilek Türkan Aktaşoğlu ... Hastayım Yalnızım Seni Yanımda

Şevval Sam

Şevval Sam - Hastayım Yalnızım [ Sek © 2006 Kalan Müzik ]

Notası

Hastayım yalnızım seni yanımda notası - 1
Hastayım yalnızım seni yanımda notası - 2

Hastayım yalnızım seni yanımda notası - 3
Hastayım yalnızım seni yanımda notası - 4

Yorumunuz