Mustafa Nûri - Melekzet Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Mustafa Nûri (Melekzet Efendi)
Makâmı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Hele ol dilber-i râna arada bir çakıyor
Ol zaman mest-i nigâhı ne kadar can yakıyor
Süzülüb çeşm-i siyâhı nede baygın bakıyor
Ol zaman mest-i nigâhı ne kadar can yakıyor

Video yorumları

Gizem Nur CopçuoğluKânun taksimi: Mustafa Tabak

Çağlar Fidan

Notası

Hele ol dilber-i râna arada bir çakıyor notası

Bir yanıt yazın