Haydar Telhüner

Eserin künyesi

Bestecisi: Haydar Telhüner
Güfte şairi: Seyrânî veya Âşık Şem’i
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Düyek usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Hüsnüne güvenme ey rûy-i mâhım
Niceler bu tarz-ı revîşten geçti
Seni vefâsız, seni vefâsız
Sana kâr etmedi (âh) feryâd-ı âhım (amân)
Benim âhım kûh-i keşîşten geçti
Seni vefâsız (âh) seni vefâsız

(Amân amân) Seni bîmürüvvet, seni bîvefâ
Kim kime etmiştir ettiğin bana
Şimdi yâr olmayı (âh) istersin ammâ
N’ideyim güzelim iş işten geçti
Seni vefâsız, seni vefâsız

Benden sana destûr ey çeşm-i âfet
Kiminle istersen eyle muhâbbet
Şimden gerû sen sağ, ben de selâmet (amân)
Fevkîyâ bu alışverişten geçti
Seni vefâsız, seni vefâsız

Video yorumları

Emel Sayın

Emel Sayın - Hüsnüne güvenme ey ruy-i mâhım

Gönül Akkor

Gönül AKKOR-Hüsnüne Güvenme Ey Ruy-i Mahım (HİCAZ)R.G.

Elif Güreşçi

Elif GÜREŞÇİ-Hüsnüne Güvenme Ey Ruy-i Mahım (HİCAZ)R.G.

Mediha Şen Sancakoğlu

Sadun Aksüt Sunumuyla & Mediha Şen Sancakoğlu - Hüsnüne güvenme ey ruy-i mâhım

Sevval Şentürk

Sevval İLÇİ ŞENTÜRK-Hüsnüne Güvenme Ey Ruy-i Mahım (HİCAZ)R.G.

Mustafa Doğan Dikmen

Mustafa Doğan Dikmen "Hüsnüne Güvenme Ey Ruy-i Mahım"

Notası

Hüsnüne güvenme ey rûy-i mâhım notası - 1
Hüsnüne güvenme ey rûy-i mâhım notası - 2

Hüsnüne güvenme ey rûy-i mâhım notası - 3
Hüsnüne güvenme ey rûy-i mâhım notası - 4

Bir yanıt yazın