İftirâkındır sebep bu nâle-vü feryâdıma

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Makâmı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Müsemmen usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

İftirâkındır sebep bu nâle-vü feryâdıma
Gelmez oldun sevdiğim hayli zamandır yanıma
Kûşe-i gurbette kaldım, gel yetiş imdâdıma
Gelmez oldun sevdiğim hayli zamandır yanıma

Video yorumları

Merâl Uğurlu

İftirâkındır sebep bu nâle-vü feryâdıma - Merâl Uğurlu

Özdal Orhon

Özdal ORHON-İftirâkındır Sebep Bu Nâle Vü Feryâdıma (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Münip Utandı

Münip Utandı - İftirakındır Sebep Bu (Official Video)

Çiğdem Yarkın

Çiğdem Yarkın ~ İftirâkındır sebep bu nâle-vü feryâdıma

Vedat Kaptan Yurdakul

V.Kaptan YURDAKUL-İftirâkındır Sebep Bu Nâle-vü Fereyâdıma (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Doç. Dr. Adnan Çoban

Adnan Çoban, Kürdilihicazkâr Şarkı - “İftirâkındır sebep bu nâle vü feryâdıma”

Notası

İftirâkındır sebep bu nâle-vü feryâdıma notası