Eserin künyesi

Bestecisi: Aleko Bacanos
Makâmı: Sabâ makâmı
Usûlü: Devr-î hîndî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Öyle bir âfet-i yektâ-yı emelsin meleğim
Bakamam gözlerine çünki erir gözbebeğim
Akıtan gözyaşını pâyine bir secde-berim
Bakamam gözlerine çünki erir gözbebeğim

Video yorumları

Münip Utandı

Münip Utandı - Öyle bir âfet-i yektâ-yı emelsin meleğim

Elif Güreşçi

Elif Güreşçi ~ Öyle bir âfet-i yektâ-yı emelsin meleğim

Zekâi Tunca

Öyle Bir Afet-i Yektayı Emelsin

Sevim Tanürek

Sevim Tanürek - Öyle bir âfet-i yektâ-yı emelsin meleğim

Hilâl Çelebi

Hilal Çelebi - Öyle bir âfet-i yektâyı emelsin meleğim

Alper Diler

Alper DİLER-Öyle bir Âfet-i Yektâ-yı Emelsin Meleğim (Ney Tak.Uğur ONUK)(SABA)R.G.

Notası

Öyle bir âfet-i yektâ-yı emelsin meleğim notası

Bir yanıt yazın